ตุลาคม 25, 2021

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบไหนถึงจะคุ้มค่า


ซื้อเครื่องพิมพ์แบบไหนถึงจะเหมาะสมและคุ้มค่า

ซื้อเครื่องพิมพ์แบบไหนถึงจะเหมาะสมและคุ้มค่า

เครื่องพิมพ์สำหรับใช้ในบ้าน : การจับคู่ความต้องการของผู้ใช้กับความสามารถของเครื่องพิมพ์

คุณกำลังมองหาเครื่องพิมพ์สำหรับใช้ในบ้านอยู่ใช่หรือไม่ ? ตอนนี้ที่คุณกำลังอ่านคำแนะนำของเรากับเทคโนโลยี

เครื่องพิมพ์แบบต่างๆที่  คุณควรรู้ว่าลักษณะการใช้งานก่อนจะตัดสินใจระหว่างเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  เครื่องพิมพ์

แบบอิงค์เจ็ทและเครื่องพิมพ์แบบ LED พูดง่ายๆก็คือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเป็นที่สิ่งที่เหมาะสม ถ้าคุณพิมพ์ภาพถ่าย

จำนวนมากแต่เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และ   เครื่องพิมพ์แบบ LED  มีความเหมาะสมกว่า (ความเร็วในการพิมพ์ที่คม

ชัดยิ่งขึ้น)

แล้วอีกในแต่ละแบบมีเครื่องพิมพ์จำนวนมากที่ถูกผลิตมาในรูปทรงและขนาดที่ใกล้เคียงกัน (รวมถึงราคาด้วย)  ดัง

นั้น ขั้นตอนต่อไปคือการตอบตัวเองว่าคุณเป็นผู้ใช้ประเภทไหน และสิ่งที่คุณต้องพิมพ์คืออะไร ?    คุณทำงานอยู่ที่

บ้านและไม่ได้ต้องการเครื่องพิมพ์ทั้งหมด คุณเป็นนักเรียนที่กำลังมองหาเครื่องพิมพ์ที่มีราคาไม่แพงในการพิมพ์ราย

งานที่โรงเรียนของคุณ คุณเป็นแม่บ้านที่ชอบพิมพ์หน้าเว็บและวิธีปรุงอาหาร   หรือคุณเป็นช่างภาพที่ต้องการพิมพ์

ภาพถ่ายระดับแกลเลอรี่ที่สะดวกสะบายในบ้านคุณหรือไม่

ลองมาดูกันว่าคุณใช้งานในลักษณะไหนกัน :

1. คุณพิมพ์ค่อนข้างบ่อย และเป็นเอกสารขาวดำ คุณไม่ใช้แฟกซ์หรือสแกนเอกสาร

   (คุณทำอย่างนั้นในสำนักงานของคุณ)

ในกรณีนี้ สิ่งที่คุณต้องการเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีฟังก์ชั่นเดียว  เนื่องจากคุณไม่ต้องพิมพ์ภาพถ่ายหรือพิมพ์ภาพสีที่ต้อง

การมากกว่าสีเดียว  ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทขาวดำที่มีฟังก์ชันเดียวมีราคาต่ำสุดเพียง 60 เหรียญสิงค์โปร์

เราขอแนะนำเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  เพราะพิมพ์ได้เร็วกว่า  ตัวอักษรหรือข้อความจะมีคุณภาพ   และการพิมพ์แบบ

กราฟิกที่ดีขึ้น ที่จริงส่วนใหญ่แม้เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทที่มีความละเอียดเท่ากับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เป็นหัวพิมพ์

อิสระที่มี 600 จุดต่อนิ้ว (dpi)) พิมพ์ตัวอักษรและข้อความได้ดีกว่าทั้งความเร็วและความคมชัด)    แน่นอนว่าค่าใช้

จ่ายเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์มักจะมีราคาสูงกว่าเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท  แต่ในระยะยาวคุณจะประหยัด

ได้มากกว่าเนื่องจากเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์มีประสิทธิภาพมากในการประหยัดหมึกพิมพ์  เมื่อเทียบกับการใช้งาน

ของหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท

เราของแนะนำตัวเลือกที่คิดว่าเหมาะสมคือ เครื่องพิมพ์ Brother HL-2240D ที่ขายปลีกราคา 168 เหรียญสิงค์โปร์

กับถาดกระดาษที่ใส่ได้ถึง  250  แผ่น  ด้วยความเร็ว  24  หน้าต่อนาที (PPM)   เครื่องพิมพ์ Brother HL-2240D

ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคากว่าเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทบางตัว

ทางเลือก: ถ้าคุณต้องการเครื่องพิมพ์ราคาถูกที่มีความประหยัดมากกว่าคุณภาพ (บางทีคุณอาจใช้เพียงแค่พิมพ์วิธี

ปรุงอาหาร)?   คุณสามารถซื้อเป็นเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทที่พิมพ์ขาวดำ  แต่ด้วยราคาเครื่องพิมพ์มีแนวโน้มลดลง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีไม่กี่รุ่นในตลาดขณะนี้

-เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เช่น Brother HL-2240D เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าคุณพิมพ์เอกสารขาวดำเท่านั้นแต่ต้อง

การผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

2. ในบางครั้งคุณสามารถพิมพ์ภาพถ่ายของครอบครัวและพิมพ์รายงานของบุตรหลานที่มีชาร์ตสีและ

    ภาพได้บางครั้งบางคราว

ในตัวอย่างนี้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสีแบบฟังก์ชันเดียวจะช่วยให้มีการประหยัดมากขึ้นจากเมื่อก่อน แต่ก็ยังไม่น่า

พิจารณาเครื่อง All-In-One เหมือนกัน เพราะมันมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงนี้ ฟังก์ชั่นการก็อปปี้และการสแกนจะมี

มาในตัวเครื่องที่มีขนาดใหญ่แม้ว่าคุณจะนานๆใช้ครั้งนึง

เราขอแนะนำครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทมากกว่าเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    ในกรณีที่ครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมีคุณสมบัติใน

การพิมพ์ภาพถ่ายสี แน่นอนย่อมรวมถึงแผนภูมิสีและแผนภาพในเอกสารในภาคนิพนธ์ของคุณ สำหรับภาพถ่าย 600

dpi มักจะเพียงพอ เพราะในบางกรณีการพิมพ์ภาพความละเอียด 600dpi อาจดูดีกว่าเครื่องพิมพ์ความละเอียด1,200

dpi อาจเป็นเพราะมันมาจากไฟล์ภาพ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความละเอียดเสมอไป ในการพิมพ์ที่ละเอียดและคมชัดนั้น

ชนิดของกระดาษและคุณภาพหมึกก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน

แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงในส่วนของการพิมพ์ข้อความเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท  อาจมีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์

แบบเลเซอร์   ในกรณีที่พิมพ์เท่ากัน  (จำนวนของการพิมพ์)    การใช้หมึกของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตใช้มากกว่าเครื่อง

พิมพ์แบบเลเซอร์ ทำให้ต้นทุนการพิมพ์สูงกว่าถ้าคุณใช้เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท 

เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทที่ทันสมัยสำหรับการใช้ที่บ้านเริ่มต้นจากราคาที่ไม่แพงมากอย่างเครื่อง  All-in-one เช่น

Canon Pixma MG3570 ราคาอยู่ที่ 149 เหรียญสิงค์โปร์  มีคุณสมบัติการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (ดังนั้นคุณจึงไม่

ต้องพลิกหน้ากระดาษด้วยตัวเอง)  แต่มันขาดคุณสมบัติการดึงกระดาษอัตโนมัติและ ค่อนข้างมีความเร็วในการพิมพ์

ทำให้มีราคาที่สูงขึ้นด้วย

ที่ผ่านมาเรามักจะแนะนำให้ผู้ใช้ที่มีงบประมาณน้อย พิจารณาให้ลดเป็นเครื่องที่สเป็คต่ำลง เช่นลดการการเชื่อม

Wi-Fi  เช่น  MG3570 ก็รองรับ Wi-Fi กับ AirPrint และยังมีฟังก์ชั่นก็อปปี้และแสกนในตัวอีกด้วย

ทางเลือก: เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่บ้านส่วนใหญ่รองรับการพิมพ์ A4 และใช้ชุดหมึก CMYK (Cyan, Magenta,

yellow,black)   นอกจากนี้เครื่องพิมพ์ที่ถูกผลิตออกมามีหมึกพิมพ์ที่มีมากขึ้นในการพิมพ์จึงสีสวยสดขึ้น    ตัวอย่าง

เช่น  Canon Pixma iP8770 ซึ่งจะเพิ่มหมึก Photo Black1 เพื่อให้พิมพ์โทนสีเทากลางได้ ในงานพิมพ์ที่มีสีเทา

น้อยสำหรับงานพิมพ์ที่มีรายละเอียดสูง

-แคนอน PIXMA MG3570 เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสี เครื่องถ่ายเอกสารและสแกนเนอร์

ทั้งหมดเพียง 149 เหรียญสิงค์โปร์

3. คุณทำงานธุรกิจขนาดเล็กที่บ้าน คุณพิมพ์ ก็อปปี้ และสแกนเอกสารบ่อย

แน่นอน เราขอแนะนำเครื่อง All-on-one ในกรณีนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น  3-in-1  (ที่ พิมพ์

ก็อปปี้ และสแกนได้) มีราคาไม่แพงมากในตอนนี้ จึงไม่ทำให้รู้สึกว่าการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่สามารถทำงานด้วย

ตัวเองได้ในแต่ละฟังก์ชั่นนอกจากนี้คุณจะสามารถรับส่งแฟกซ์ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ยังมีเครื่องพิมพ์แบบ  AIOs ที่

มาพร้อมกับความสามารถในการส่งแฟกซ์

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะซื้อเครื่อง AIO แบบอิงค์เจ็ท แบบเลเซอร์ หรือแบบ  LED ขึ้นอยู่กับลักษณะที่เทคโนโลยี

เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการคุณสมบัตินั้นๆ

คาดว่าเครื่องพิมพ์แบบ AIO ที่มีราคาถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่คุณเลือก ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

ก็ไม่จำเป็น หรือถ้าคุณไม่ค่อยได้สแกน หรือสำเนาเอกสารหลายหน้า ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำก็ไม่จำเป็น

ถ้าคุณพอใจกับการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ในกรณีนี้คุณสามารถพิจารณาว่าคุณจะซื้อหรือจะเก็บเงินไว้ ในขณะเดียว

กันคุณสมบัติ พิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ หน้าจอสัมผัส ตัวเลือกอัตโนมัติ ไวเลซ  คุณสมบัติเหล่านี้คุณต้องการใช้

มันหรือไม่?

อีกคำถามสำคัญที่จะต้องถามคือคุณต้องการจะพิมพ์แบบสีใช่หรือไม่ ถ้าคุณต้องการเพียงสีขาวดำ   อาจมีความจำ

เป็นในการซื้อเครื่องพิมพ์สีเดียวแบบAll In One(AIO)   คุณเลือกช่องทางประหยัดโดยการเลือกเครื่องพิมพ์ขาวดำ

จากเครื่องพิมพ์แบบAll In one และไม่ต้องกังวลเพราะสแกนเนอร์ใน AIO สามารถสแกนสีได้

สำหรับเครื่องที่มีหลายๆคุณสมบัติในงานสารพัดอย่างเครื่องพิมพ์แบบ All In One(AIO)   คุณสามารถดูที่ Canon

Pixma MX927 นั้นพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมทั้งขาวดำและสีและมีราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้   นอกจากนี้

ยังเป็นเครื่องพิมพ์ภาพถ่ายที่ดีจึงค่อนข้างที่เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้ที่บ้าน     แท้จริงแล้วการทำงานได้

หลากหลายของเครื่องพิมพ์แบบ AIO คือเหตุผลที่กำลังเป็นนิยมมากที่สุดในบรรดาเครื่องพิมพ์ทั้งหลาย

ทางเลือก:  ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการซื้อเครื่องพิมพ์แบบ  AIO  และ คุณต้องการอัตราความเร็วในการพิมพ์เอก

สารได้อย่างรวดเร็วและผลการพิมพ์ที่มีคุณภาพดังกล่าว  เหมาะที่สุดสำหรับคุณคือเครื่องพิมพ์เลเซอร์   หรือเครื่อง

พิมพ์ LEDแบบ AIO เนื่องจากทั้งสองตัวใช้เทคโนโลยีการพิมพ์พื้นฐานเดียวกัน ถ้าคุณกำลังมองหาที่ เครื่องพิมพ์

แบบเลเซอร์ ผลการพิมพ์ที่มีคุณภาพแต่ถ้ามีเหตุผลที่จะหลีกเลี่ยงการพิมพ์แบบ LED ไม่ได้อีกหนึ่งตัวที่ขอแนะนำ

คือ Fuji Xerox DocuPrint CM215 fw ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์สี ยังมีเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สีเดียว และเครื่อง

พิมพ์ LEDแบบ AIO ให้เลือกคุณอีกมากมาย

-เครื่องพิมพ์แบบAll In One เป็นmujนิยมมากที่สุดของเครื่องพิมพ์เนื่อง

จากมีความสามารถในการพิมพ์ที่หลากหลาย และยังไม่ใช้พื้นที่เยอะ

4. คุณเป็นคนที่ชอบการถ่ายภาพและคุณต้องการพิมพ์ภาพในระดับมืออาชีพ

เราเชื่อว่าสีของเครื่องพิมพ์อิ้งค์เจ็ทแบบ AIO คุณภาพดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย ราคาจึงค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการคุณภาพการพิมพ์ภาพที่สวยงาม สำหรับการแสดงในแกลเลอรี คุณควรเลือกเครื่องพิมพ์

ภาพโดยเฉพาะ เช่นEpson’s Stylus Photo หรือCanon Pixma Proเครื่องพิมพ์ดังกล่าวมีความสามารถในการให้

โทนสีมากขึ้น และมีความแม่นยำระดับสีเทาที่ดีเพราะพวกเขาใช้ระบบหมึกที่ซับซ้อน  ( ซึ่งอาจหมายถึงมีหมึกมาก

ถึง 12สี) พร้อมด้วยกระดาษ photo  เพื่อรองรับมืออาชีพที่มักจะต้องการพิมพ์ขนาดใหญ่   และยังรองรับการพิมพ์บน

กระดาษขนาดใหญ่ถึง A3+

ทางเลือก : ถ้าคุณเป็นคนที่รักในการถ่ายภาพ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน) แทนที่จะเป็นเครื่อง

พิมพ์ภาพระดับสูง คุณกำลังมองหาสิ่งที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้   คุณสามารถหาซื้อเครื่องพิมพ์ภาพขนาดเล็ก เช่น

เดียวกับตัวที่อยู่ในชุด Canon Selphy หรือ pocket photo printer ก็ดึงดูดและมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย  มันมีคุณ

สมบัติ เช่น Wi-Fi และสั่งงานจากสมาร์ทโฟน เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กเหล่านี้ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับครอบครัวและ

เพื่อนได้ดีทีเดียว

Pocket photo ของ แอลจี PD233 เป็นที่นิยมเนื่องจากรุปแบบที่ทันสมัยและพกพาได้

หมายเหตุ

Photo Black1 ใช้กับพริ้นเตอร์ สร้างงานพิมพ์ที่มีสีเทาน้อยสำหรับงานพิมพ์ที่มีรายละเอียดสูง

ใส่ความเห็น