ธันวาคม 7, 2021

HP ส่งโซลูชั่น Information Optimization ใหม่ ช่วยองค์กรธุรกิจจัดการกับ Big Data

 

เอชพี ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ล่าสุด Information Optimization ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถบริหารจัดการ เข้าใจ และ รับมือกับข้อมูลขององค์กรที่มีปริมาณมาก หลากหลาย และมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี พร้อมยังผลักดันให้เกิดผลตอบแทนจากข้อมูล (Return of Information) สูงสุดอีกด้วย

ผลตอบแทนจากข้อมูล คือ คุณค่าที่องค์กรธุรกิจจะได้รับจากการลงทุนทางด้านข้อมูล ทั้งในด้านโซลูชั่น บริการ และทรัพยากรต่างๆ ซึ่งผลที่ได้คือข้อมูลเจาะลึกที่จะทำให้องค์กรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น

บิ๊กดาต้า (Big Data) ประกอบด้วยข้อมูลที่มีการจัดระเบียบแล้ว (structured data) จากระบบฐานข้อมูลแบบเดิม ข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดระเบียบ (unstructured data) ได้แก่ ภาพ วิดีโอ อีเมล์ ข้อความ ฯลฯ และข้อมูลที่จัดระเบียบไปบ้างแล้ว (semi structured data) ที่รวบรวมจากอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยท้าทายที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญในปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณข้อมูลในโลกของ “ดิจิตอล ยูนิเวิร์ส” จะเพิ่มสูงถึง 8 เซตตาไบท์ ก่อให้เกิดความท้าทายในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลนี้ จากผลการวิจัยล่าสุดที่จัดทำขึ้นในนามของเอชพี พบว่า ผู้บริหารองค์กรร้อยละ 53 ตอบว่า องค์กรของตนยังไม่มีการติดตั้งโชลูชั่นที่เหมาะสม ในการดึงข้อมูลเจาะลึกจาก Big Data และอีกร้อยละ 15 ตอบว่า ขณะนี้องค์กรของตนได้รวบรวมข้อมูลที่ไม่ได้จัดระเบียบเข้าสู่กระบวนการและวางกลยุทธ์ของข้อมูลเชิงเจาะลึกแล้ว

ด้วยโซลูชั่นใหม่ล่าสุดจาก 2 บริษัทภายใต้เอชพี ได้แก่ Autonomy และ HP Vertica ร่วมกับโซลูชั่นระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี (HP Converged Infrastructure) และบริการของผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้เอชพีสามารถช่วยลูกค้าองค์กรธุรกิจและภาครัฐต่างๆ ในการดึงเอาคุณประโยชน์จากทั้งข้อมูลที่จัดระเบียบแล้ว ข้อมูลที่จัดระเบียบไปบ้างแล้ว และข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดระเบียบได้ถึงร้อยละ 100

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ เอชพี ประเทศไทย กล่าวว่า “ในอนาคต ผลตอบแทนจากข้อมูลจะกลายเป็นเครื่องชี้วัดที่มีความสำคัญสูงสุดเพียงตัวเดียวเท่านั้นในการวัดความสำเร็จขององค์กร ทั้งนี้ เอชพีเดินหน้าลงทุนและพัฒนาโซลูชั่นและบริการต่างๆ ที่จะสามารถควบคุมข้อมูลที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงมีความหนาแน่นและมีปริมาณมาก เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากข้อมูลเหล่านั้น”

เอชพี ช่วยลูกค้าจัดการข้อมูลด้วยระบบนิเวศอัจฉริยะ

เอชพี ได้ขยายพอร์ทโฟลิโอ HP AppSystems เพื่อมอบข้อเสนอที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งเพิ่มความสามารถของโซลูชั่น HP Converged Infrastructure บน แพลทฟอร์ม ApacheTM, HadoopTM, HP Vertica Analytics และสภาพแวดล้อมของ Autonomy eDiscovery เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการตั้งค่าและการใช้ระบบ Big Data

โซลูชั่น Autonomy Legal Performance Suite นำเสนอแพลทฟอร์มการทำงานบนคลาวด์ที่ครบวงจร ออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถจัดการกับข้อมูล ทุกรูปแบบมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ แพลทฟอร์ม Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL) ใช้ทำดัชนีข้อมูลทั้งหมดขององค์กรโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการวางกลยุทธ์จัดการข้อมูลแบบบูรณาการและ มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการจัดกลุ่มของข้อมูล, การทำ eDiscovery และการบริหารจัดการข้อมูล เอกสาร และบันทึกต่างๆ ขององค์กร

โซลูชั่น HP Proactive Care for SAP ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ทำงานโซลูชั่นของ SAP เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มของแอพพลิเคชั่น การวางแผนกำลังการผลิต และการวัดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้ เอชพียังได้พัฒนาพอร์ทโฟลิโอ HP Converged Storage เพิ่มเติมขึ้น เพื่อลดความซับซ้อนของการดูแลระบบ ลดค่าใช้จ่าย และเร่งให้ได้ข้อมูลเจาะลึกจากสภาพแวดล้อมทั้งแบบเวอร์ช่วล คลาวด์ และบิ๊กดาต้า

เอชพี ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้อย่างชาญฉลาด

แพลทฟอร์ม HP Vertica Analytics Platform 6.1 คือแพลทฟอร์มการวิเคราะห์แห่งยุคอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ Big Data ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้และสร้างมูลค่าได้จาก Big Data ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ เมื่อผนวกกับโซลูชั่นของ Hadoops และการทำงานบนคลาวด์ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยโซลูชั่น Amazon EC2 จะทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็วมาก

โซลูชั่นใหม่ HP Telco Big Data and Analytics ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (communication service providers – CPS) เปลี่ยนแปลงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไปสู่การจัดการกับข้อมูลอย่างอัจฉริยะ โดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Big Data ของเอชพี ร่วมกับบริการให้คำปรึกษาของเอชพี การวิจัย การบริหารจัดการข้อมูล และประสบการณ์ในการทำ BI (business intelligence) นอกจากนี้ โซลูชั่น HP Telco Big Data Analytics ยังช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารสามารถจัดการ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลทางธุรกิจทั้งที่จัดระเบียบแล้วและยังไม่ได้จัดระเบียบให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

เอชพีนำเสนอเวิร์คช้อป HP Big Data Strategy Workshop ที่จะช่วยให้ลูกค้าใช้โซลูชั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาความท้าทายจากข้อมูลปริมาณมหาศาล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เวิร์คช้อปดังกล่าวจะให้ความรู้กับลูกค้าในการวางเป้าหมายของไอทีและองค์กรธุรกิจให้สอดคล้องกัน ตลอดจนกำหนดปัจจัย ที่สำคัญต่อความสำเร็จของการวางกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานของระบบและสถาปัตยกรรมของ Big Data ทั้งยังช่วยให้สามารถเกิดการป้องกันและเป็นไปตามกฎเกณฑ์อีกด้วย ส่งผลให้ลูกค้าได้ใช้โซลูชั่นที่เหมาะสม รองรับข้อมูลขององค์การ อันหลากหลายที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

เอชพี ช่วยลูกค้าจัดการกับข้อมูลเพื่อให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา ช่วยให้ตัดสินใจในภาวะวิกฤตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

โซลูชั่น Autonomy Marketing Performance Suite นำเสนอแพลทฟอร์มที่ครบวงจรบนคลาวด์ ซี่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าองค์กรเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ใช้งบประมาณการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มรายได้ให้กับทุกช่องทาง ซึ่งแพลทฟอร์มดังกล่าวประกอบด้วยเซ็ตของโซลูชั่น ได้แก่ การทำ pay-per-click optimization, การบริหารจัดการ web content, การบริหารจัดการ rich media รวมถึงการวิเคราะห์ด้านคอลล์เซ็นเตอร์ โซเชี่ยลมีเดีย และความคิดเห็นต่างๆ
 

Source: HP

ใส่ความเห็น