ตุลาคม 25, 2021

เงื่อนไขการรับเคลมสินค้าของ Cooler Master

 

เงื่อนไขการรับเคลมสินค้าของ Cooler Master

เนื่องจาก Cooler Master ได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและยกเลิกตัวแทนจำหน่ายเดิม [ บริษัท บันเลืองชินอินเตอร์ และ บริษัท อีเทอร์นอล เอเชีย ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) ] หากลูกค้าที่ซื้อสินค้าในการรับประกันของตัวแทนจำหน่ายเก่า สามารถส่งสินค้าเคลมไปยังบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ โดยมีเงื่อนไข การรับประกันดังนี้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์รับประกันของตัวแทนจำหน่ายตามที่กําหนดเท่านั้น
 2. การรับประกันจะอ้างอิงจากการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตเป็นหลัก
 3. Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือสติ๊กเกอร์จากทางโรงงานต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลางไม่ชัดเจน หรือถูกแก้ไข
 4. สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ผิดปกติไปจากเดิม หรือมีบางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น แตก หักบิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ รอยขูด ขีด ไหม้ สนิม คราบสกปรก
 5. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติหรือขาดการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ หรือจากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆ รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆ

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าที่เปลี่ยนจะมีการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรกของทางผู้ผลิตสินค้า
 2. ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าภายใน 60 วันทำการนับตั้งแต่ทางฝ่ายบริการ บริษัทเอสเทรค ได้รับสินค้า
 3. สินค้าตัวเปลี่ยนจะเป็นรุ่นเดิม ในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมทางผู้ผลิตจะเป็นผู้กําหนดรุ่นทดแทนให้
 4. ลูกค้าต้องส่งสินค้าเคลมที่ส่วนงานบริการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่ศูนย์บริการที่ศูนย์บริการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาประตูนํ้าและที่ IT Mall เท่านั้น
 5. กรณีที่ทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิต (EOL) หรือไม่มีสินค้ารุ่นแทนที่จะเปลี่ยนให้ ทางบริษัทผู้ผลิตอาจจจะทำการคืนเงินให้ (CN) โดยคิดมูลค่าจากระยะเวลาประกันคงเหลือของสินค้า

*ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้*

 1. ในการพิจารณาเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม และรุ่นทดแทน หรือจำนวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้า
 2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่ตั้งและศูนย์บริการที่รับเคลมสินค้าที่ไม่ใช่ของ เอสเทรค

 1. บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด
  ส่วนงานบริการ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 452 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 28 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0 2578 8348-9 ต่อ 31 – 33
   
 2. ศูนย์บริการพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาประตูนํ้า
  604/3 พันธ์ทิพย์ พลาซ่า ชั้น 1 เลขที่ 175 เขตราชเทวี แขวงเพชรบุรี กรุงเทพ 10400 โทร. 0 2656 5478
 3. ศูนย์บริการ IT Mall
  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ชั้น 3 เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถ. รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ดินแดน กทม. โทร. 091 770 4721

ใส่ความเห็น